“Vanaf nu verbinden we ook vraag en aanbod van reststromen”

By 30 januari 2018Nieuws

Terra-Trans vergroot werkveld

Hoewel Terra-Trans nog maar enkele maanden actief is met het grensoverschrijdend verbinden van vraag en aanbod van grondstromen en grondstoffen, kiest het bedrijf voor verbreding van het werkveld. Vanaf nu treedt Terra-Trans ook op als intermediair op de markt van reststromen.

Reststromen optimaliseren
Directeur Stephan Kuijken legt uit: “We merken dat de markt vraagt naar een onafhankelijke partij die snel schakelt tussen vragende en aanbiedende partijen. Steeds vaker kregen we de vraag ook de verwerking van reststromen te begeleiden. We hielden dat af, om eerst ervaring op te doen in grond en klei, maar nu is de tijd rijp voor de volgende stap. Samen met bedrijven willen we kijken hoe we reststromen kunnen laten renderen en daarmee kosten te besparen.”

Tot waarde laten komen
“Onze kracht zit in de kennis die wij hebben van het proces. We weten waar de kansen liggen en bieden partijen de kans meerwaarde te realiseren uit reststromen. Het woord ‘afval’ gebruiken we liever niet omdat in onze ogen het restmateriaal van de ene partij de grondstof van de volgende partij is. Reststromen zit nog vol waarden die wij willen benutten, door ze tot waarde te laten komen op een volgende bestemming.”

Proces richting circulair werken versnellen
Stephan Kuijken is enthousiast over de mogelijkheden van circulaire verhandeling van reststromen. “We praten veel over duurzaam werken. Maar het is belangrijk dat we ook daadwerkelijk stappen zetten. De techniek om circulair te werken is aanwezig. Nu moeten we het gaan toepassen, het moet een onderdeel worden van ons dagelijks denken en doen. Wij kunnen bedrijven daarbij helpen, door hen te koppelen aan de juiste partners. Daarmee vereenvoudigen en versnellen wij het proces richting circulair werken.”

 

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met:
Stephan Kuijken: +31 6 316 393 05
Herman Backaert: +32 472 562 426
Mailen kan ook: info@terra-trans.eu