“Onze aanpak gericht op duurzame toepassing van Belgische grond en klei
sluit feilloos aan bij de ambities van OVAM.”
Kwaliteitsvol en efficiënt
Stephan Kuijken vertelt enthousiast over het gesprek dat begin dit jaar is gevoerd met OVAM. “De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zet zich dagelijks in voor een kwaliteitsvol en efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen. Niet vreemd dus dat wij juist met deze partij om tafel zijn gegaan om onze dienstverlening verder te optimaliseren.”
Scherpe prijzen
“Als grensoverschrijdende transporteur van grond- en klei is OVAM een belangrijke partner. Zij bepalen tenslotte de kaders waarbinnen wij onze werkzaamheden uitvoeren. Wij hebben aangetoond dat wij de Belgische grond en klei in Nederland op een duurzame wijze toepassen, waardoor de afzetmogelijkheden van onze producten zijn vrijgesteld van Belgische heffingen. Het voordeel is dat wij de afzet van grond en klei vanuit België naar Nederland voor scherpe prijzen kunnen aanbieden.”
Wilt u meer weten?
Kijk op onze website voor een actueel overzicht van onze vraag en aanbod. Of neem direct contact op met:
Stephan Kuijken: +31 6 316 393 05

Herman Backaert: +32 472 562 426

Mailen kan ook: info@terra-trans.eu