Terra-Trans levert eerste grond om de Kesselse Waard te verondiepen.

By 27 maart 2019Nieuws

In opdracht van K3 is Terra-Trans gestart met het verondiepen van de Kesselse Waard. Het betreft de tweede fase van dit omvangrijke project, met als doel de herinrichting van de Kesselse Waard. De betrokken partijen brengen in totaal nog 2,1 miljoen kuub grond en waterbodem aan. Deze week is de allereerste vracht grond gelost in de plas door Terra-Trans.

Verbinder
Terra-Trans organiseert de aankoop van grond en zorgt voor het transport van de gronden. Stephan Kuijken, Terra-Trans, vertelt over de werkzaamheden: “We hebben een zorgvuldig pad gekozen. We verbinden de betrokken partijen en dankzij ons netwerk is een mooie samenwerking gerealiseerd, waarmee we aan de slag kunnen in de Kesselse Waard.”

Riviergebonden natuurontwikkeling
K3 heeft in overleg met Natuurmonumenten en in samenwerking met Rijkswaterstaat het initiatief genomen om een deel van de Kesselse Waard te verondiepen. Het gebied wordt heringericht om goede omstandigheden te creëren voor riviergebonden natuurontwikkeling. Verondiepen draagt in belangrijke mate bij aan de verdere natuurontwikkeling, zonder dat er in de resterende uiterwaard forse ingrepen noodzakelijk zijn. Het verondiepen gebeurt door het toepassen van herbruikbare grond en waterbodem waardoor de leefbaarheid voor flora en fauna én de beleefbaarheid voor de recreant en omwonenden zichtbaar toenemen. In het ondiepe water kunnen planten, vissen en andere dieren weer goed gedijen. Deze nieuwe flora en fauna zorgt  bovendien voor schoner water.

 

Kraan het werk bij de Kesselse Waard.

Terra-Trans levert eerste vracht grond voor project Kesselse Waard in opdracht van K3.