PRIVACYVERKLARING

Terra-Trans, Industrielaan 17, Sint-Maria-Oudenhove (Brakel), 9660, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Terra-Trans
Statutair adres: Industrielaan 17, Sint-Maria-Oudenhove (Brakel), 9660 – België
Postadres: Industrielaan 17, Sint-Maria-Oudenhove (Brakel), 9660 – België
Telefoon: +31 6 316 393 05 / +32 472 562 426
BE 0671.677.686

VIHB registratienummer: 529008VIHB
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Bedrijfsnaam
E-mailadres

Terra-Trans hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?
We gebruiken gegevens van onze relaties die daarvoor toestemming hebben gegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Terra-Trans verwerkt jouw persoonsgegevens (die we hebben gekregen door goedkeuring) voor het volgende doel:
Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Terra-Trans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: indien we stoppen met het uitsturen van externe nieuwsbrieven bewaren we de gegevens maximaal vier weken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Terra-Trans verstrekt uitsluitend aan derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die we gebruiken
Terra-Trans gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan je website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Terra-Trans en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegeven die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie toe te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar info@terra-trans.eu.
Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je ID-bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone – strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. We reageren binnen vier weken op je verzoek. Terra-Trans wijst je er tevens op dat je een klacht kan indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Terra-Trans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@terra-trans.eu